Skip to content

Característiques que ha de complir un immoble per aconseguir la Certificació d’Eficiència Energètica (CEE)

La Certificació d’Eficiència Energètica (CEE) és un document oficial que classifica l’eficiència energètica d’un immoble, assignant-li una etiqueta de l’A a l’E, sent l’A la més eficient i l’E la menys eficient.

La CEE és obligatòria per a tots els edificis de nova construcció i per a tots els edificis existents que es venguin, es lloguin o s’hagin de reformar de manera significativa. En aquest article, explicarem les característiques que ha de complir un immoble per aconseguir la CEE.

Requisits d’un immoble per aconseguir la CEE

La CEE s’obté mitjançant una inspecció tècnica de l’immoble realitzada per un tècnic competent. Aquest tècnic haurà de valorar una sèrie de factors per determinar l’eficiència energètica de l’immoble, entre els quals destaquen:

  • La qualitat de l’aïllament tèrmic de les façanes, les cobertes i les finestres.
  • La qualitat de les instal·lacions de calefacció i refrigeració.
  • La qualitat de les instal·lacions d’il·luminació.
  • La presència de sistemes d’eficiència energètica, com ara plaques solars o calderes de biomassa.

En funció de la valoració d’aquests factors, el tècnic assignarà una etiqueta de l’A a l’E a l’immoble.

L’escala de qualificació de la CEE és la següent:

  • Etiqueta A: Excel·lent eficiència energètica.
  • Etiqueta B: Alta eficiència energètica.
  • Etiqueta C: Mitjana eficiència energètica.
  • Etiqueta D: Baixa eficiència energètica.
  • Etiqueta E: Molt baixa eficiència energètica.

La CEE pot tenir un impacte en els preus de l’energia. Els edificis amb una eficiència energètica elevada consumeixen menys energia, per la qual cosa els seus propietaris paguen menys en les seves factures.

A més, els edificis amb una bona qualificació energètica poden aconseguir un major valor de mercat.

GCT Energia t’ajuda a aconseguir la CEE:

A GCT Energia, estem compromesos a fer que l’obtenció del teu Certificat d’Eficiència Energètica sigui un procés sense complicacions. La nostra experiència en l’optimització del consum energètic ens permet oferir solucions personalitzades per millorar l’eficiència del teu immoble.

Els nostres enginyers i gestors energètics duran a terme totes les anàlisis i tràmits necessaris per assegurar que el teu immoble compleixi amb els requisits per obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica. Optimitzem els teus sistemes energètics per garantir una classificació d’eficiència energètica òptima i, al mateix temps, reduïm els teus costos energètics.
Si busques un servei eficient, ràpid i personalitzat per obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica del teu immoble, contacta amb nosaltres. A GCT Energia, estem aquí per ajudar-te a fer del teu espai un exemple d’eficiència energètica.